Spedycja krajowa – czy można bez niej sobie radzić?

Transport drogowy towarów jest nam znany od dawna. Jednak doszło do poważnej ewolucji w tej sferze. Wieki temu towary były przewożone z wykorzystaniem koni oraz drewnianych wozów. Dziś transport realizowany jest za pomocą pojazdów ciężarowych. Z uwagi na zróżnicowanie potrzeb klientów, odbiorców oraz warunków drogowo-budowlanych, przewóz towarów jest realizowany za pomocą odpowiednich pojazdów.

Na czym polega logistyka magazynowa?

Z pojęciem logistyki magazynowej prędzej czy później spotka się każdy przedsiębiorca, który na jakimś etapie funkcjonowania swojej firmy wykorzystuje magazyn. Płynny i wydajny obieg ładunków na etapie magazynowania wymaga szeregu czynności związanych z obsługą logistyczną oraz planowaniem i zarządzaniem towarami. Wszystkie te czynności wchodzą w skład logistyki magazynowej i trwają od momentu zaplanowania przyjęcia ładunku […]