Budownictwo zrównoważone – wszystko co należy wiedzieć

Zrównoważonego budownictwa nie można osiągnąć bez skutecznej współpracy zainteresowanych stron, takich jak rząd, producenci, praktycy branży budowlanej i społeczeństwo na różnych poziomach. W napędzaniu innowacji świadomość ma fundamentalne znaczenie.

Budownictwo – które jest potrzebne

Ponadto skuteczne rozpowszechnianie informacji w przejrzysty sposób wśród wszystkich zainteresowanych stron jest ważne w celu ułatwienia ich wykorzystania. Wybór materiałów do budowy i budowy powinien opierać się na rzetelnych informacjach środowiskowych.  Konieczna jest również wczesna integracja wyboru materiałów na etapie planowania projektu.

Ogólnie rzecz biorąc, rola odpowiednich ram politycznych, napędzanych przez rząd we współpracy z zainteresowanymi stronami z branży budowlanej, może spowodować wspólne działania niezbędne do zapewnienia zrównoważonego budownictwa.

W związku z tym podkreślono centralną rolę prawodawstwa i tworzenie sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego w celu promowania zrównoważonego budownictwa.

O tym trzeba pamiętać!

Aby konstrukcja była zrównoważona, należy zminimalizować marnotrawstwo materiałów zgodnie z projektem, właściwy dobór ilości i jakości materiałów oraz zastosowanie zrównoważonych (zielonych) materiałów. Zrównoważony lub zielony jest uważany za materiał, który nie wyczerpuje nieodnawialnych (zasobów naturalnych) i którego wykorzystanie nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 

Inną skuteczną metodą jest recykling, który oprócz minimalizacji odpadów budowlanych zmniejsza również zapotrzebowanie na nowe zasoby, zmniejsza ilość energii do transportu i produkcji oraz wykorzystuje odpady, które w przeciwnym razie zostałyby utracone na składowiskach. 

Pochodzenie zrównoważonego budownictwa można prześledzić do zrównoważonego rozwoju. Pojęcie to definiuje się jako rozwój, który „zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb.