Certyfikat LEED – jak wygląda w budownictwie ekologicznym

Ważnym krokiem w procesie budowy zielonego budynku jest opracowanie solidnej strategii wdrażania. Udana implementacja obejmuje staranny, czteroetapowy proces. Obejmuje on następujące elementy: planowanie, wdrożenie, działania i przegląd. Planowanie obejmuje zrozumienie procesu, określenie kiedy i jak należy użyć zasobów oraz ustalenie odpowiednich terminów.

Wdrożenie polega na faktycznym wykorzystaniu zasobów w odpowiednim czasie i miejscu. Operacje obejmują utrzymanie wykorzystywanych zasobów przez cały cykl ich życia oraz podejmowanie kroków w celu zapewnienia, że zasoby są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. Wreszcie, przegląd obejmuje ocenę powodzenia strategii wdrażania i podjęcie decyzji, jak ją zmodyfikować w razie potrzeby.

Certyfikat LEED dla przedsiębiorstw

Kiedy już masz zidentyfikowane cele, czas zacząć tworzyć strategię ich osiągnięcia. Zespoły muszą być konsultowane i zaangażowane od początku w tworzenie strategii.

Muszą mieć zapewnione miejsce przy stole decyzyjnym i być włączone we wszystkie działania związane z planowaniem strategicznym. Certyfikat LEDD w tym zestawieniu może okazać się niezwykle pomocy i praktyczny.

Zaangażowanie zespołu budowlanego jest niezbędne w kształtowaniu nowego podejścia do projektowania i eksploatacji budynku. Zaangażowanie to może być ułatwione poprzez nakreślenie rangi za pomocą certyfikatu LEED i listy zadań. Plan działań powinna zawierać sekwencję zdarzeń, które będą musiały mieć miejsce podczas procesu projektowania i budowy.

Planowanie z użyciem certyfikatu LEED może być podzielona na etapy takie jak analiza terenu, model budynku, projekt, budowa, eksploatacja, utrzymanie i renowacja, w zależności od wielkości i złożoności projektu.

W trakcie procesu projektowania i budowy budynku, efektywna lista zadań będzie używana w celu zapewnienia, że wszystkie zasoby są wykorzystywane we właściwej kolejności i we właściwym czasie.