Czym jest GRI i jaki ma związek z raportowaniem ESG?

Global Reporting Initiative (GRI) to międzynarodowa organizacja non-profit, która opracowuje i utrzymuje najbardziej uznany na świecie system raportowania zrównoważonego rozwoju. GRI jest liderem w dziedzinie raportowania ESG i jego ramy są powszechnie stosowane przez firmy, inwestorów, rządy i inne organizacje na całym świecie.

Automatyczny rozwój dla różnych firm

Ramami GRI określa się zestaw wytycznych dotyczących informacji, które powinny być ujawniane w raportach zrównoważonego rozwoju.

Ramy te obejmują szeroki zakres kwestii związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem, takich jak emisje gazów cieplarnianych, praktyki zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw, różnorodność i inkluzja, etyka biznesowa, zarządzanie ryzykiem i wiele innych.

Ramy GRI pomagają firmom zbierać, analizować i raportować informacje o ich wpływie na zrównoważony rozwój, a także pomagają inwestorom i innym zainteresowanym stronom w ocenie i porównaniu wyników firmy w zakresie ESG.

W ramach GRI dostępne są również narzędzia i szkolenia dla firm, aby pomóc im w raportowaniu ESG zgodnie z ramami organizacji.

Strategie w ramach raportu ESG

Firma JW-A realizuje raporty ESG dla swoich klientów, przez co jest jednym z liderów współpracy na różnym szczeblu dla różnych klientów. Dlatego zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertami, które są dostępne na rynku i w przestrzeni publicznej.