Spedycja krajowa – czy można bez niej sobie radzić?

Transport drogowy towarów jest nam znany od dawna. Jednak doszło do poważnej ewolucji w tej sferze. Wieki temu towary były przewożone z wykorzystaniem koni oraz drewnianych wozów. Dziś transport realizowany jest za pomocą pojazdów ciężarowych. Z uwagi na zróżnicowanie potrzeb klientów, odbiorców oraz warunków drogowo-budowlanych, przewóz towarów jest realizowany za pomocą odpowiednich pojazdów.

Różnią się one wartością DMC oraz objętością przestrzeni ładunkowej. Nie każda firma transportowa dysponuje każdym typem pojazdu. Jak pokazuje praktyka, jeden klient może mieć niejednorodne potrzeby transportowe w krótkim czasie.

Na rynku transportowym istnieje mnóstwo przewoźników. Maja mniejsze i większe pojazdy. Mają mniej oraz bardziej rozbudowane floty swoich pojazdów. Podobnie jest z zasobem ludzkim, czyli z ilością dostępnych kierowców. A także, oczywiście, nie każda firma ma takie same stawki za realizację przewozu.


Wobec tego konkurencja jest bardzo duża. Firmy mogą mieć swoje pojazdy w różnych częściach kraju. Jak można skutecznie zorganizować odpowiedni transport artykułów szybko psujących się, artykułów mrożonych, towarów niebezpiecznych lub drobnicy, przewożonej luzem?


Z pomocą przychodzi spedycja krajowa. W jaki sposób może pomóc dokonać transportu z punktu A do punktu B? Spedycja jest pośrednikiem między przewoźnikami oraz podmiotem odpowiedzialnym za transport sprzedanego towaru. Spedycja ma rozbudowaną bazę kontaktów do firm transportowych. Na tej podstawie, jest w stanie organizować odpowiedni transport dla poszczególnych zleceń transportowych, w oparciu o wytyczne danego zlecenia. W obecnych czasach, gdzie transport drogowy towarów jest bardzo rozbudowanym sektorem usług, pomoc spedycji krajowych może się okazać nieodłącznym elementem obsługi wysyłek wychodzących od firm produkcyjnych oraz centrów dystrybucyjnych.